Viktig betalingsinformasjon:

Meld deg på her og få tilsendt faktura. (All betaling skal skje via faktura.) Betaling skal skje innen uke 2. i semesteret.

 

1 klasse pr. uke kr 2.000,-

2 klasser pr. uke kr 3.200,-

«Dans så mye du vil» kr 3.900,-